Persoonlijk en resultaatgericht beleggingsadvies

Wij adviseren en assisteren u bij het opzetten van een persoonlijke beleggingsportefeuille. Naar uw wensen en gericht op uw eigen situatie. Wij vinden het erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van uw mogelijkheden en wie u bent als persoon. Zo ontwikkelen wij samen met u een betrouwbare en stevige basis voor onze financiële relatie.

Onderstaand leest u over hoe wij te werk gaan en wat de toegevoegde waarde is van Beleggingsconsultants.

Doel

 • Het uitoefenen van zelfstandig, onafhankelijk en objectief beleggingsadvies;
 • Het bundelen en delen van actuele beleggingsinformatie en toespitsen op uw persoonlijke situatie en wensen;
 • Functioneren als uw proactieve sparringpartner en als uw vermogensregisseur.

Toegevoegde waarde

 • Inventariseren van uw wensen, behoeftes en passies;
 • Beoordelen van uw beleggersprofiel;
 • Bepalen van het concept van uw beleggingsdienstverlening;
 • Vaststellen van de beleggingsinstrumenten;
 • Samenstellen van uw beleggingsportefeuille;
 • Selecteren van de uitvoerende financiële instelling;
 • Kritische blik op alle kosten;
 • Aandacht voor u en uw vermogen;
 • Periodiek onderhoud door middel van viermaal relevant contact per jaar;
 • Persoonlijke en directe communicatie via telefoon, app en e-mail;
 • Antwoord en inzicht verschaffen op al uw beleggingsvragen.

Resultaat

 • Aanvullende maatwerk dienstverlening;
 • Creëren van vermogensinzicht – en overzicht;
 • Beleggingsinformatie filteren;
 • Beleggingssuggesties tegen het licht houden en delen;
 • Analyseren van een specifiek beleggingsfonds of een beleggingsproduct;
 • Opstellen en bijhouden van een modelportefeuille;
 • Begeleiden bij het uitvoeren van orders;
 • Gesprekspartner zijn bij financiële instellingen;
 • Organiseren van inhoudelijke workshops en gastcolleges;
 • Financiële planning, Fiscaliteit en Estate Planning aan de orde stellen;
 • Het bereiken van een sterke vertrouwensrelatie op basis van
  Aandacht, Analyse, Advies en Aanbeveling.