Privacy & Cookiereglement Beleggingsconsultants

Beleggingsconsultants Friesland

Beleggingsconsultants vindt het belangrijk dat het voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens in goede handen zijn. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG). In dit Privacy & Cookiereglement zetten wij voor u op een rij hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • Het verzamelen;
 • Het bewaren;
 • Het raadplegen;
 • Het gebruiken;
 • Het verwijderen van

Bij Beleggingsconsultants bestaan uw persoonsgegevens uit:

 • Personalia; (inclusief personalia van eventuele wettelijke vertegenwoordigers en/of gemachtigden);
 • Gegevens over financiële wensen, plannen en doelen;
 • Adres, telefoonnummers en e-mailadressen;
 • Financiële

Wie verwerkt uw financiële persoonsgegevens?

Beleggingsconsultants verwerkt de persoonsgegevens van personen met wie zij direct of indirect een relatie wil krijgen, hebben of heeft gehad. Denk daarbij aan:

 • (Potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers, zoals ouders van minderjarige kinderen;
 • Bezoekers van de websites;
 • Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar Beleggingsconsultants een relatie mee

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Beleggingsconsultants is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Beleggingsconsultants uw persoonsgegevens?

Beleggingsconsultants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren;
 • Om uw belangen en de belangen van Beleggingsconsultants te

Beleggingsconsultants verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals die genoemd zijn. Uw persoonsgegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig is.

Met wie deelt Beleggingsconsultants uw gegevens?

Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens met andere ondernemingen of personen gedeeld.

Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde situaties wel worden gedeeld met derde partijen. Dit gebeurt uiteraard niet zonder goede reden en uw specifieke goedkeuring. Voor sommige werkzaamheden schakelt Beleggingsconsultants namelijk opdrachtnemers in. Denk hierbij aan de bezorging van post, maar ook het onderhouden van een deel van de (IT-)infrastructuur. Beleggingsconsultants maakt alleen gebruik van opdrachtnemers die passende beveiligings- maatregelen treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ook mogen zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten.

Hoe borgt Beleggingsconsultants uw privacy?

Beleggingsconsultants heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om die reden volgt Beleggingsconsultants de hiervoor opgestelde wettelijke regels en procedures. Daarmee borgt Beleggingsconsultants uw privacy. Borging vindt ook plaats door permanent aandacht te hebben voor de veiligheid van het IT-infrastructuur. Tenslotte is in de algemene voorwaarden van Beleggingsconsultants een geheimhoudingsplicht opgenomen.

Social media

Op de website www.beleggingsconsultants.com kunnen buttons staan van social media, zoals Google+, Facebook, Linkedin of Twitter. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.

Als u een bericht achterlaat op één van onze social media kanalen, communities of websites, dan blijft dit bewaard, zolang dit relevant is.

Externe links

De website van Beleggingsconsultants kan links naar andere externe websites bevatten. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Beleggingsconsultants probeert de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. Beleggingsconsultants is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan de website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Beleggingsconsultants kan u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die worden dan ook gevraagd door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan de website. U kunt uw toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kunt u ook cookies verwijderen uit uw browser of de instellingen van uw browser aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Voor bepaalde specifieke onderwerpen gelden nog andere regels.

De Telecommunicatiewet is van toepassing bij het zenden van commerciële berichten. In de algemene voorwaarden van Beleggingsconsultants is een bepaling opgenomen over de geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heeft u?

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens Beleggingsconsultants van u verwerkt. Dit recht is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u dat ook Beleggingsconsultants laten weten. Dit kunt u per e-mail melden via andries@andriesvanderveen.nl of joost@beleggingsconsultants.com.

Wijziging van het Privacy & Cookiereglement

Beleggingsconsultants kan dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als de wet of ons beleid wijzigt. Het advies aan u is het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan de website van Beleggingsconsultants. U treft de meest actuele versie van ons Privacy & Cookiereglement bovenaan de website aan.

Vragen en inlichtingen?

Heeft u vragen over dit Privacy & Cookiereglement of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen via andries@andriesvanderveen.nl of joost@beleggingsconsultants.com.